Liczne pytania ubezpieczonych mieszkających w Polsce i za granicą dotyczące zasad przyznawania świadczeń emerytalno-rentowych spowodowały, że ZUS uruchomił nową elektroniczną usługę. Umożliwia ona zadawanie pytań w ramach serwisu e-Inspektorat ZUS.

ZUS przypomina, że usługa ta umożliwia otrzymanie wyjaśnień dotyczących zasad ustalania wysokości świadczeń, niezbędnych dokumentów i wypłaty, a także przekazywania świadczeń do kraju zamieszkania.

Usługa jest bezpłatna, dostępna na www.e-inspektorat.zus.pl. Trzeba się tam zalogować i wysłać pytanie. ZUS odpowiada mailem. Osoby zadające pytania muszą m.in. pamiętać o wskazaniu ostatniego kraju ubezpieczenia.