Od dziś pracodawcy nie mają już prawa do dofinansowania pensji zatrudnionej osoby lekko lub umiarkowanie niepełnosprawnej, która ma prawo do emerytury.
Jeśli pracująca osoba niepełnosprawna ma ustalone prawo do świadczenia emerytalnego, jej pracodawca może się ubiegać o dofinansowanie jej zatrudnienia, o ile pracownik posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tak wynika z ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 226, poz. 1475). Dziś w życie wchodzą te przepisy, które przewidują, że prawo do dofinansowania pensji nie przysługuje w razie zatrudnienia osoby o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, która ma już ustalone prawo do emerytury.
– Pracodawcy nie będą mogli się ubiegać o pomoc dla wspomnianej grupy pracowników, począwszy od wynagrodzeń wypłaconych za marzec 2011 r. oraz w kolejnych miesiącach – tłumaczy Elżbieta Sadło, ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.