W razie naruszenia przez firmę obowiązków wobec pracownika podwładny może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia. Nieuzasadniona decyzja pracownika może spowodować, że firma będzie się domagać odszkodowania

Czy powód rozwiązania może być ogólny

Pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie natychmiastowym. Zrobił to na piśmie, podając jako przyczynę ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę. Nie wskazał szczegółów, tj. na czym to naruszenie obowiązków polegało. Czy tak wskazana przyczyna jest wystarczająca?