Mimo zaostrzonych kryteriów ubiegania się o pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie brakuje chętnych na unijne dotacje szkoleniowe. Aktywizować bezrobotnych chcą nie tylko firmy szkoleniowe, ale także powiatowe urzędy pracy.
Województwa ogłosiły już pierwsze w tym roku konkursy, w których zostaną wybrane unijne projekty przygotowujące osoby bezrobotne do zmiany zawodu lub podwyższenia kwalifikacji. O pieniądze jest się trudniej ubiegać, ponieważ w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) zostały zaostrzone kryteria dla projektodawców. Każdy z nich na etapie składania wniosku musi zobowiązać się do znalezienia pracy jeszcze podczas trwania projektu dla 45 proc. przeszkolonych osób. Tylko w przypadku szczególnych grup, takich jak starsze lub niepełnosprawne osoby bezrobotne, wymagania dotyczące efektywności zatrudnieniowej będą trochę niższe.
W przypadku niezrealizowania założonych rezultatów trzeba będzie zwrócić pieniądze przyznane na projekt.