Obniżony zasiłek pogrzebowy nie wystarczy na opłacenie kosztów pogrzebu. Brakującą część zapłacą rodziny z własnej kieszeni albo z ubezpieczenia.
Od 1 marca rodziny otrzymają niższy zasiłek pogrzebowy – 4 tys. zł. Dotychczas jego wysokość wynosiła 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Od 1 września było to 6395,70 zł.
Świadczenie w nowej, niższej wysokości będzie wypłacane ubezpieczonym w ZUS, KRUS oraz zakładach emerytalnych. Przewiduje to ustawa z 29 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. nr 238, poz. 1578).