1093 zł przekaże w tym roku pracodawca na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za każdego pracownika.
W tym roku odpis podstawowy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS), który jest obowiązkowo prowadzony przez pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, wyniesie 1093,93 zł. Będzie on wyższy o 46 zł w porównaniu do ubiegłego roku.
Odpis podstawowy naliczany na każdego pracownika zatrudnionego na pełen etat stanowi 37,5 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok kalendarzowy lub drugie półrocze tego roku, jeżeli było ono wyższe. Zgodnie z obwieszczeniem GUS wyniosło ono 2917,14 zł.
Wyższy odpis, który wynosi 50 proc. przeciętnej płacy, jest naliczany wobec osób zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych. Wyniesie on 1458,57 zł. Pracodawcy mogą też dobrowolnie zwiększyć odpis o 6,25 proc., jeżeli zatrudniają pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym. W ich przypadku odpis wyniesie 1276,25 zł.
Ponadto pracodawca musi pieniądze przeznaczone na ZFŚS przelać na odrębne konto bankowe, przy czym do końca maja musi to być co najmniej 75 proc. kwoty wszystkich odpisów, a reszta do końca września.