Gmina może wystąpić o zasądzenie alimentów od dalszych członków rodziny zobowiązanych do alimentacji. Nie może jednak podejmować wobec nich żadnych innych działań.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy wskazuje, że obowiązek alimentacyjny wobec dziecka ciąży na krewnych w linii prostej oraz rodzeństwie. Najczęściej alimenty są ustanawiane od rodzica. Jednak w sytuacji kiedy uzyskanie alimentów od rodzica jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, sąd może na wniosek osoby uprawnionej zobowiązać do alimentacji np. dziadków.
Z takim roszczeniem może wystąpić zarówno sama osoba uprawniona, jak i gmina na podstawie art. 7 ustawy z 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 1 poz. 7 z późn. zm.). W praktyce gminy jednak nie korzystają z tego uprawnienia.