Państwowa Inspekcja Pracy wydała w ubiegłym roku 4,9 tys. decyzji o wstrzymaniu prac na budowie. Ogółem skontrolowano ponad 5,7 tys. placow budów. Priorytetem w kontrolach było budownictwo, małe przedsiębiorstwa i przedsiębiorstwa produkcyjne - podaje Inspekcja.

Z informacją tą zapoznali się w czwartek posłowie sejmowej Komisji ds. Kontroli Państwowej.

W budownictwie - jak wynika z danych PIP - inspektorzy wydali 4,9 tys. decyzji o wstrzymaniu prac. Stwierdzono ponad 29 tys. wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Skierowano też 386 wniosków do sądu i 63 zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do prokuratury.

Jak zauważa Inspekcja branża budowlana obarczona jest od wielu lat dużym ryzykiem utraty zdrowia lub życia. Stosunkowo najczęściej dochodzi tam do wypadków śmiertelnych - większość z nich to upadki z wysokości (około 40 proc.) bądź uderzenia przez spadający przedmiot czy fragment urządzenia (około 10 proc.).

Reklama

Inspekcja wydala też ponad 350 decyzji wstrzymania prac lub eksploatacji maszyn w małych zakładach, zatrudniających do 50 pracowników. Skierowano też 11 wniosków do sądu i 30 zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa.

Kontrolując przedsiębiorstwa produkcyjne wydano ponad 420 decyzji o wstrzymaniu eksploatacji maszyn lub wstrzymania pracy.

W ubiegłym roku Inspekcja przeprowadziła ponad 68 tys. kontroli w zakładach zatrudniających łącznie 2,3 mln osób. Działaniami prewencyjnymi objęto 163 tys. podmiotów; m.in. pracodawców, przedsiębiorców, rolników.