Samorządy, które chcą skorzystać z rządowej pomocy w spłacie szpitalnych długów ( tzw. plan B), muszą złożyć do 20 sierpnia wniosek wraz z pozytywną opinią NFZ i Banku Gospodarstwa Krajowego do właściwego wojewody.
Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmianę do uchwały Rady Ministrów (nr 58/2009), która zakłada, że samorządy, które zamierzają przekształcić albo już przekształciły publiczne szpitale w spółki, mogą skorzystać z rządowego wsparcia w spłacie ich zobowiązań (tzw. plan B).
Nowelizacja zasad ubiegania się o nie wynika z tego, że program wygasa wraz z końcem tego roku. Natomiast, żeby skorzystać z planu B samorząd musi złożyć wniosek. Jak wynika z danych resortu zdrowia, długość oceny tych, które muszą być opiniowane przez NFZ i BGK, sięga nawet 300 dni. W przypadku tych, które nie podlegają takiej ocenie (czyli dotyczy to tych samorządów, na terenie których szpital spółka działała jeszcze przed uruchomieniem rządowego programu), czas ten jest krótszy, ale i tak wynosi 60 – 90 dni.
W związku z tym, że plan B obowiązuje tylko do końca roku, a czas oceny wniosków jest długi, resort zdrowia określił, że ostatnie wnioski o objęcie nim samorządy muszą złożyć do wojewodów do 20 sierpnia. Po tej dacie nie będą przyjmowane. Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że może przekazać środki na spłatę szpitalnych zobowiązań po spełnieniu wszystkich wymagań określonych w programie, tj. m.in. po uzyskaniu pozytywnej opinii BGK i NFZ dotyczącej programu restrukturyzacji zadłużenia oraz biznesplanu, po zatwierdzeniu przez ministra rozwoju regionalnego w sprawie planowanego sposobu wykorzystania dotacji i przekazaniu wniosku do wojewody.
– Samorządy muszą uwzględnić czas niezbędny na spełnienie wyżej wymienionych formalnych warunków uczestnictwa w programie – tłumacz Piotr Olechno, rzecznik Ministerstwa Zdrowia.
Dodaje, że środki na realizacje programu są umieszczone w rezerwie celowej, która zgodnie ze sposobem gospodarowania środkami publicznymi musi zostać podzielona do 15 października. Do tego dnia do ministra finansów musi wpłynąć wniosek o uruchomienie środków na realizację umowy podpisanej przez samorząd z resortem zdrowia.