Trwa rekrutacja na nowe kierunki studiów podyplomowych dofinansowane przez UE. Aż 20 uczelni, które otrzymały dotację w ubiegłorocznym konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, uruchomi studia w marcu lub kwietniu. Studia mogą podjąć osoby posiadające wyższe wykształcenie, zatrudnione w firmach na podstawie umowy o pracę (bez względu na wymiar etatu) lub prowadzące działalność gospodarczą.

Najwięcej miejsc jest na studiach z zakresu informatyki, marketingu, finansów oraz inżynierii i ochrony środowiska. Dla pracowników unijne dofinansowanie wynosi 80 proc. Resztę muszą pokryć sami. Rozpoczynając dotowane studia z zarządzania przedsięwzięciami informatycznymi lub bezpieczeństwem IT w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w Szczecinie, można zaoszczędzić ponad 3,5 tys. zł. Opłata za dwa semestry, którą ponosi uczestnik unijnego projektu, wynosi 890 zł. Całkowity ich koszt to 4,5 tys. zł.

Wysokość opłat, jakie ponosi przedsiębiorca, który chce studiować, zależy od wielkości jego firmy. Za ukończenie kierunku e-marketing lub audyt środowiskowy w Krakowskiej Akademii im. A. Modrzewskiego mikroprzedsiębiorca zapłaci 580 zł, a właściciel średniej firmy 870 zł.

Zasady rekrutacji ustalają uczelnie. Większość z nich wymaga tylko złożenia dokumentów aplikacyjnych.

– Pracownik musi przedłożyć m.in. zaświadczenie o zatrudnieniu podpisane przez pracodawcę, a przedsiębiorca wypis z ewidencji działalności gospodarczej – informuje Marta Krawczyk z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Natomiast Wyższa Szkoła Bankowa (WSB) we Wrocławiu, która uruchamia sześć nowych kierunków (m.in. komunikacja społeczna i PR, mediator w biznesie), wprowadziła dodatkowy etap w rekrutacji.

– Po zarejestrowaniu się na stronie internetowej kandydaci muszą wypełnić tzw. tablice kompetencji, oceniające ich wiedzę i przygotowanie do studiów – mówi Aleksandra Olewicz z WSB. Uczelnia przeszkoli około 300 osób.

Informacje o studiach podyplomowych można znaleźć w nowej internetowej bazie pod adresem: www.projekty.efs.gov.pl.