To efekt nowelizacji ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, zgodnie z którą to już nie fundacje, ale ośrodki mają prowadzić taką działalność.

Wcześniej muszą spełnić bardzo rygorystyczne warunki. Ośrodki poza rekrutowaniem potencjalnych dawców szpiku muszą zapewnić też opiekę w związku z pobraniem od nich szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej. To oznacza, że osobom, które zgłoszą chęć zostania dawcą szpiku, ośrodek powinien zapewnić informacje na temat honorowego dawstwa dotyczące m.in. dostępności wykonania badań w pobliżu miejsca zamieszkania i możliwych zagrożeń. Musi on także informować dawców o społecznych, etycznych, prawnych i zdrowotnych aspektach dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej.

Do zadań ośrodka należy także informowanie o skutkach zdrowotnych dla dawcy. Według resortu zdrowia to Wojskowy Instytut Medyczny ma niezbędne kwalifikacje personelu oraz stosowanych procedur medycznych. Dlatego Ministerstwo Zdrowia wydało już zgodę na prowadzenie w tej placówce takiej działalności. Warto dodać, że zapotrzebowanie na ośrodki rośnie. W 2006 r. w Polsce było zarejestrowanych 2,4 tys. potencjalnych dawców szpiku, w 2010 r. 27 tys., a w tym ma już wzrosnąć do 30 tys. Na transplantologię w tym roku ma być przeznaczone 45 mln zł.