Obecnie Ministerstwo Rolnictwa pracuje nad rozporządzeniem, które określi warunki i tryb składania wniosków drogą elektroniczną. Wiadomo na razie, że rolnik będzie musiał mieć login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego agencji. Wniosek w tej sprawie trzeba będzie złożyć u kierownika biura powiatowego.

Ma on być rozpatrywany w ciągu 14 dni od wpłynięcia. Niezależnie od tego nadal będzie można składać wnioski na formularzu papierowym.

Agencja w tym roku będzie przyjmowała dokumenty od 15 marca do 16 maja.