Aptekarze ze Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich domagają się zmiany prawa farmaceutycznego, tak by dawało możliwość odmowy wydania środków antykoncepcyjnych w oparciu o klauzulę sumienia.
Rada Europy pod koniec 2010 r. przyjęła rezolucję wzywającą do respektowania prawa pracowników medycznych do klauzuli sumienia. Na razie mają je tylko lekarze. – Farmaceuci także powinni je posiadać – mówi mgr Barbara Fiklewicz-Dreszczyk, prezes Stowarzyszenia Farmaceutów Katolickich. Obecnie prawo farmaceutyczne nakłada na aptekarzy obowiązek zapewnienia pacjentom wszystkich leków zarejestrowanych w Polsce, a w razie, kiedy go nie ma w aptece, sprowadzenia go w najszybszym możliwie terminie.
Czy spełnienie oczekiwań farmaceutów nie naruszy jednak praw pacjentów? – Z naszych danych wynika, że w żadnej aptece w Polsce nie jest tak, że wszyscy pracownicy będą chcieli skorzystać z klauzuli sumienia – mówi Stanisław Piechula ze Śląskiej Izby Aptekarskiej. Jest on przekonany, że w praktyce nie dojdzie do sytuacji, gdy np. w jedynej w mieście aptece pełniącej nocny dyżur odmówią nam wydania leku antykoncepcyjnego. – Pamiętajmy, że apteka to także biznes – dodaje Piechula.