Czytelnik pobiera emeryturę.

– Czy wszyscy emeryci powinni rozwiązać umowę o pracę, aby w dalszym ciągu otrzymywać świadczenia – pyta pan Marcin z województwa pomorskiego.

Nie wszyscy pracujący emeryci, do których dotarła informacja z ZUS, muszą rozwiązywać umowę o pracę, by dalej pobierać świadczenie. Poinformował o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl).

Jak podkreślono, obowiązek rozwiązania stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą w celu kontynuowania pobierania emerytury dotyczy tylko tych osób, które przed 1 stycznia 2011 roku przeszły na emeryturę bez rozwiązania umowy o pracę.

Zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw – osoby te mają czas na rozwiązanie takiego stosunku pracy do końca września 2011 r.

O rozwiązaniu umowy o pracę muszą poinformować właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oddział ZUS, w przeciwnym razie wypłata emerytury zostanie im wstrzymana od 1 października 2011 r. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby po rozwiązaniu stosunku pracy osoby te ponownie zatrudniły się u dotychczasowego pracodawcy.

Natomiast osoby, które wprawdzie są zatrudnione u dotychczasowego pracodawcy, ale w związku z przejściem na emeryturę rozwiązały stosunek pracy, a następnie zatrudniły się ponownie, będą nadal miały prawo do wypłaty emerytury.

W przypadku osób przechodzących na emeryturę w 2011 roku aby pobierać to świadczenie, konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Po rozwiązaniu umowy o pracę osoby te mogą zatrudnić się u niego ponownie, na podstawie nowej umowy o pracę – w takim przypadku emerytura będzie wypłacana.

W związku z tym, że wspomniana ustawa nałożyła na ZUS obowiązek poinformowania zainteresowanych do końca stycznia 2011 roku o wprowadzonych zmianach, do pracujących emerytów została wysłana korespondencja z informacją o obowiązujących od 1 stycznia nowych przepisach.

Dotarła ona do szerszej grupy emerytów, z której nie każdy emeryt musi podejmować kroki związane z rozwiązaniem stosunku pracy.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1726).

Informacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl).