Do końca lutego emeryci i renciści, którzy w 2010 r. dorabiali, muszą poinformować ZUS o wysokości przychodu. Powinni dostarczyć zaświadczenie z firmy lub, gdy prowadzili działalność, oświadczenie.
Emeryci i renciści, którzy podejmują działalność zarobkową, muszą powiadomić o tym ZUS, deklarując, czy będą uzyskiwać przychód skutkujący zawieszeniem lub zmniejszeniem świadczenia, czy też niepowodujący takich konsekwencji. Niezależnie od tego obowiązku po zakończeniu roku kalendarzowego muszą rozliczyć się z przychodu. Do końca lutego powinni poinformować ZUS o wysokości ubiegłorocznych zarobków, przedstawiając w placówce wypłacającej świadczenie odpowiedni dokument. Jego rodzaj zależy od tego, czy świadczeniobiorca sam opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne, czy też zobowiązany jest do tego jego płatnik składek.
Obowiązek poinformowania o ubiegłorocznym przychodzie emeryta i rencisty ciąży odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pełniącej służbę na właściwej komórce kadrowej.
Wystarczy jednak, gdy podmiot ten wystawi świadczeniobiorcy zaświadczenie o wysokości przychodu i dopilnuje, aby ten dostarczył je do ZUS. Nie oznacza to jednak, że płatnik nie może sam tego zrobić. Wtedy z obowiązku przekazania tego dokumentu zwolniony jest świadczeniobiorca.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozlicza się z ZUS emeryt lub rencista.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Czy emeryt może ponieść konsekwencje niepowiadomienia ZUS o przychodzie
- Czy zapomoga pieniężna nie zwiększy przychodu ubezpieczonego
- Czy Przedsiębiorca, który poniósł stratę, też powinien złożyć oświadczenie