Zlikwidowany ma zostać obowiązek rejonizacji, pacjenci będą mogli wybierać lecznicę, w której chcą skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Jak informuje NFZ, uruchomione mają zostać dodatkowe punkty przyjmowania chorych w zależności od potrzeb i uwarunkowań lokalnych. W ocenie Funduszu, zmiany mają się przyczynić do zmniejszenia odległości od miejsca zamieszkania pacjenta do lecznicy, w której otrzyma poradę lekarską.

NFZ podkreśla, że obecnie trwają postępowania konkursowe mające wyłonić świadczeniodawców, którzy będą udzielali nocnej i świątecznej pomocy medycznej. Szczegóły będą znane na początku marca.

Rzeczniczka mazowieckiego NFZ Wanda Pawłowicz poinformowała, że w Warszawie dodatkowe punkty zostaną uruchomione m.in. w dzielnicach: Praga Południe, Włochy, Ursus, Mokotów, Rembertów, Wesoła.

Tymczasem z niektórych województw (m.in. śląskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego) docierają informacje o planowanym zmniejszeniu liczby przychodni udzielających nocnej i świątecznej pomocy medycznej.

Po godzinach pracy placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki ambulatoryjnej oraz wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej.

Ze świadczeń należy korzystać w przypadku nagłej choroby lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia

Jak informuje NFZ, ze świadczeń należy korzystać w przypadku nagłej choroby lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w przychodniach). Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Lecznica może sprawować tego rodzaju opiekę we własnym zakresie lub korzystać z usług innej placówki. Informacja o tym, która przychodnia medyczna udziela pacjentom świadczeń nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, powinna być wywieszona w widocznym miejscu.