NFZ podjął już decyzje w tej sprawie. Prace nad stosownym zarządzeniem powinny się zakończyć do końca lutego. Dzięki temu świadczeniodawcy będą mogli na mocy porozumienia z dyrektorem oddziałami wojewódzkimi NFZ przyjmować pacjentów w dodatkowych miejscach, co przyczyni się do zmniejszenia odległości od miejsca zamieszkania pacjenta do punktu nocnej pomocy. Zorganizowanie dodatkowego miejsca przyjmowania chorych jest możliwe pod warunkiem zapewnienia dodatkowego zespołu lekarza i pielęgniarki. Ryczałt miesięczny jest przypisany do obszaru zabezpieczenia, na który została zawarta umowa, bez względu na liczbę dodatkowych miejsc przyjmowania pacjentów zorganizowanych oprócz miejsca udzielania świadczeń.