– Komisja Europejska nie chce zabierać pracownikom urlopu i nie przedstawiła propozycji takich zmian. Wystąpiła jedynie do partnerów społecznych z krajów członkowskich o opinie w sprawie kierunków ewentualnej nowelizacji dyrektywy o czasie pracy – mówi „DGP” Zbigniew Gniatkowski z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

Podkreśla, że przegląd przepisów o dyrektywie czasu pracy nie dotyczy uprawnień związanych z macierzyństwem (w tym prawa do skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim). Te kwestie regulują bowiem odrębne przepisy unijne. Jednocześnie KE potwierdza, że w pełni respektuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie prawa do urlopu w razie przebywania pracownika na zwolnieniu lekarskim. Przypomnijmy, że w orzeczeniu z 20 stycznia 2009 r. Trybunał uznał, że pracownik nie traci prawa do corocznego płatnego urlopu, z którego nie mógł skorzystać z powodu choroby (sygn. C-350/06 i C-520/06).

– Drugi etap konsultacji z partnerami społecznymi zakończy się za kilka miesięcy. Dopiero wtedy przygotowane zostaną ewentualne propozycje zmian dyrektywy – podkreśla Zbigniew Gniatkowski.

W taki sam sposób przegląd przepisów unijnych o czasie pracy rozumieją związki zawodowe i organizacje pracodawców.

– Skierowany do nas komunikat KE traktujemy jako rodzaj ankiety, która ma wskazać, co według partnerów społecznych należy zmienić w unijnych przepisach, a nie jako gotowe propozycje zmian przedstawione przez Brukselę – mówi Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ.

Podobnie uważa Marcin Zielenecki z NSZZ „Solidarność”.

– Na razie Komisja chce jedynie wysondować, czy możliwy jest kompromis w sprawie nowelizacji dyrektywy o czasie pracy. Sądzę, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w kwestiach czasu pracy porozumienia były zawierane na poziomie krajowym, a nie unijnym – dodaje.

Opinie w sprawie ewentualnej nowelizacji dyrektywy o czasie pracy przedstawili też pracodawcy.

– Na pewno nie będzie nam zależeć na ograniczaniu uprawnień kobiet w ciąży i na urlopie macierzyńskim. Chcemy jednak, aby KE zajęła się problemem kumulowania urlopu, w przypadku gdy pracownik korzysta z długotrwałego zwolnienia – mówi Monika Gładoch, ekspert Pracodawców RP.

Ważne!

Pracownik nie traci prawa do corocznego płatnego urlopu z którego nie mógł skorzystać z powodu choroby