Takie samo zmniejszenie składek do OFE proponuje rząd. Pozostałe 5 proc. będzie księgowane na indywidualnych kontach w ZUS. Rząd chce zmienić system emerytalny, by ograniczyć przyrost długu publicznego i deficytu.

Zdaniem Stefaniuka zgłoszone przez niego poprawki są furtką do szybkiego uchwalenia omawianych przez rząd zmian. Jeżeli ścieżka wprowadzenia poprawek do ustawy nie zostanie wykorzystana to znaczy, że nie ma woli, by zdążyć ze zmianami na początek kwietnia, jak zapowiadał wcześniej rząd - powiedział PAP Stefaniuk. Według niego, "OFE są zainteresowane, żeby tych zmian nie było, albo żeby weszły jak najpóźniej". "Ale to nie OFE są gwarantem przyszłych emerytur, tylko skarb państwa" - podkreślił.

Przewodniczący sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny Sławomir Piechota (PO) zapowiedział w poniedziałek, że będzie nakłaniał Stefaniuka do wycofania zgłoszonych przez niego poprawek. Jeśli nie zostaną wycofane, komisja będzie musiała zdecydować o ich losie.

Stefaniuk na początku lutego, w drugim czytaniu projektów nowelizacji ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o emeryturach pomostowych, zgłosił poprawki obniżające składki przekazywane do OFE.

Biuro Analiz Sejmowych oceniło, że poprawki wniesione w imieniu klubu PSL przez Stefaniuka są niekonstytucyjne, bo zostały zgłoszone w drugim czytaniu do projektów ustaw dotyczących innych spraw. Według BAS poprawki posła są niezgodne z konstytucyjnymi zasadami stanowienia prawa.

Przewodniczący Piechota jeszcze nie wyznaczył terminu, w jakim komisja zajmie się zaproponowanymi w drugim czytaniu poprawkami. Oprócz zmian zaproponowanych przez posła PSL, są też inne zmiany, które nie są niekonstytucyjne i które komisja musi zaopiniować przed głosowaniami.