Do końca lutego emeryci i renciści dorabiający do swoich świadczeń muszą powiadomić ZUS o wysokości ubiegłorocznych zarobków. Na tej podstawie ZUS dokona rozliczenia ich przychodu. W jego wyniku może się okazać, że będą musieli zwrócić nienależnie pobrane świadczenia lub otrzymają z ZUS odpowiednie wyrównanie.
Ustalenie przez ZUS uprawnień do emerytury lub renty nie przeszkadza w podjęciu działalności zarobkowej. Jeśli jednak działalność ta objęta jest obowiązkiem ubezpieczeń społecznych lub polega na pełnieniu służby, uzyskany z jej tytułu przychód nie może przekroczyć określonych progów zarobkowych. W przeciwnym razie świadczenie podlega zawieszeniu lub zmniejszeniu.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Limitów przychodu w 2010 roku

Kwot maksymalnych zmniejszeń dla emerytur i rent w 2010 roku

Rozliczenia przychodu rencisty przez ZUS w wariancie miesięcznym

Dodatkowych zarobków bez ograniczeń

Nieuwzględnianych przychodów

Obowiązków informacyjnych

Sposobu wykazania przychodów

Sposobów rozliczenia przez ZUS

Dobrowolnej wpłata na FUS

Dorabiania do renty rodzinnej

Szczególnych zasad rozliczenia

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Emeryci i renciści muszą się rozliczyć z ZUS z przychodów za 2010 rok.