– Mieszkańcy chwalą sobie możliwość komunikowania się z urzędem za pośrednictwem internetu. Wiele wskazuje, że wprowadzenie zaufanego profilu umożliwi składanie dokumentów, do których obecnie jest potrzebny bezpieczny podpis – mówi Hubert Lubba, informatyk z Urzędu Miasta i Gminy Mikołajki.

Już teraz mieszkańcy poszczególnych gmin mogą złożyć e-wnioski. Z czasem takich dokumentów ma być coraz więcej. Nadal bowiem trwa rozbudowa Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dodatkowo nowy system ma ujednolicić zasady korzystania z e-urzędów przez samorządy.

W przyszłości korzystając z e-urzędu, będzie można złożyć nie tylko wniosek o wystawienie zaświadczenia, ale również wymienić dowód osobisty. Przedsiębiorcy natomiast zyskają możliwość założenia firmy w tzw. e-okienku.

Pracownicy urzędów zwracają uwagę, że w ciągu ostatnich kilku tygodni znacznie się poprawił komfort korzystania z ePUAP. Działa już bowiem nowy interfejs użytkownika, który pozwala na łatwiejszą nawigację i szybsze dotarcie do interesujących treści. Wprowadzono także nowy słownik podmiotów publicznych, który do niezbędnego minimum ogranicza zakres danych wymaganych w procesie rejestracji lub aktualizacji na ePUAP. Słownik pomaga również dopasować rodzaj sprawy do urzędu, w którym można ją załatwić.

Jednak prawdziwa rewolucja w korzystaniu z ePUAP dopiero przed urzędami i ich klientami. Do końca marca mają oni mieć zapewnioną możliwość korzystania z zaufanego profilu, czyli bezpiecznego i bezpłatnego podpisu elektronicznego. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Funkcja ta będzie dostępna po wejściu w życie rozporządzenia ministra MSWiA w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania Profilu Zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.