Zmiana przepisów dotycząca nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej to efekt nowelizacji tzw. ustawy zdrowotnej. Część jej przepisów już weszła w życie. Natomiast te związane z nocną opieką medyczną zaczną obowiązywać 1 marca.

W efekcie NFZ musiał ogłosić nowe konkursy na świadczenie opieki całodobowej. Dotychczas 491 świadczeniodawców przesłało swoje oferty do funduszu. Termin ich nadsyłania mija w najbliższy poniedziałek.

Świadczeniodawcy podkreślają, że w wyniku wejścia w życie nowych przepisów zmniejszy się liczba punków dyżurujących w nocy i święta. To efekt tego, że jeden taki punkt ma przypadać na 50 tys. mieszkańców.

W województwie mazowieckim takich punktów będzie mniej nawet o 40 proc. W województwie ze 109 pozostanie 25. Ale już np. na Podlasiu nowe zasady dostępu do świadczeń w nocy i święta nie przyniosły większych zmian.

Tam te placówki, które dotychczas zapewniały pomoc w tym zakresie, będą dalej to robić. Również NFZ zapewnia, że nie nastąpi ograniczenie w dostępie do świadczeń udzielanych w nocy i w święta. W 2010 roku na 50 tys. pacjentów w ciągu doby udzielano średnio 32,8 porad lekarskich czy 1,6 porad domowych.

– Wraz ze zmniejszeniem liczby punktów zniknie dotychczasowa rejonizacja. Teraz każdy będzie mógł korzystać z pomocy w dowolnym punkcie – tłumaczy Andrzej Troszyński z biura prasowego NFZ.

Dotychczas to placówka podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), którą wybrał pacjent (czyli złożył deklarację wyboru lekarza rodzinnego), musiała albo sama, albo przez podwykonawcę zapewnić mu opiekę od 18.00 do 8.00 rano, w soboty i dni świąteczne.

W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia (np. podwyższona gorączka) pacjent zgłaszał się do placówki pełniącej dyżur.

Od marca pacjent dobrowolnie wybierze takiego świadczeniodawcę. Niezależnie od tego, gdzie mieszka i gdzie złożył deklarację wyboru lekarza POZ. Zmienią się również zasady finansowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Zamiast stawki kapitacyjnej będzie opłata ryczałtowa.

605 mln zł przeznaczy w tym roku NFZ na świadczenia opieki całodobowej