Nawet bez etatu

Pakiety zdrowotne, polisy na życie, programy emerytalne coraz częściej dotyczą wszystkich zatrudnionych – nawet najniższego szczebla.

Sieć sklepów Lidl wykupiła ostatnio polisy medyczne Medicover dla 9 tys. pracowników. Wybrała dość rozbudowany pakiet z konsultacjami specjalistów, badaniami diagnostycznymi, zabiegami ambulatoryjnymi i szczepieniami przeciw grypie.

Dostęp do opieki medycznej czy polis zdrowotnych za dramo lub przy dużej zniżce mają też coraz częściej pracownicy tymczasowi, jeżeli są z firmą związani w pełnym wymiarze godzin, a nie z doskoku. Ale na tym nie koniec. Są też dla nich losowania wycieczek, bony rabatowe, zniżki na określone usługi.

– W koncernach, z którymi współpracujemy, widać już, ze spodziewają się zmian na rynku pracy i naciskają na to, by lepiej związać z firmą pracowników tymczasowych – mówi nam Krzysztof Inglot, dyrektor Działu Rozwoju Rynków w firmie Work Service. Jego firma m.in. wynajmuje pracowników innym. I dla nich w imieniu swoim i kontrahentów Work Service szykuje bonusy. Np. dla pracowników skierowanych do jednej z wielkopolskich firm losowanie wycieczek na Wyspy Kanaryjskie. A pod koniec roku Work Service kupił kilka tysięcy kart rabatowych, uruchomił programy zniżkowe w Pizza Hut i telefonicznej sieci Orange – dla wszystkich.

Firmy, które programy benefitów prowadzą od lat, dużą wagę przykładają do poszerzenia ich asortymentu. Ubezpieczeniowa grupa Uniqa buduje właśnie nowy system dla pracowników swojej centrali i sieci sprzedaży. Bo, jak mówi Zbigniew Zieliński, wiceprezes Uniqa, żaden system bonusowy nigdy nie jest na tyle skończony, by nie można go było jeszcze poprawić pod zmieniające się potrzeby pracowników.

PRAWO

Od jakich świadczeń zapłacimy podatek

Przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jeżeli świadczenia są częściowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością tych świadczeń a ponoszoną odpłatnością.

Pracownik może otrzymać nieodpłatne świadczenia od pracodawcy, które będą dla niego przychodem, np. abonament medyczny. Innym nieodpłatnym świadczeniem może być zapewnienie pracownikom zbiorowego dojazdu do pracy. W sytuacji gdy opłaty za pracownika są ustalone ryczałtowo bez względu na liczbę osób mogących skorzystać ze świadczenia, to brak jest podstaw do ustalenia przychodu. Również u pracownika, który weźmie udział w firmowej wigilii lub imprezie, powstanie przychód do opodatkowania. Wysokość tego przychodu to kwota, jaką pracodawca zapłacił za udział jednej osoby w takim spotkaniu. Takie stanowisko prezentują organy podatkowe. Co więcej, z interpretacji podatkowych możemy wyczytać, że w przypadku organizowanych przez pracodawcę imprez integracyjnych przychód ze stosunku pracy powstanie dla zaproszonego pracownika, nawet gdy nie uczestniczył on w spotkaniu.