Resort zdrowia podał liczbę miejsc dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną specjalizację na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w terminie 1 do 31 marca tego roku. Ogółem przyznano 3941 miejsc w specjalnościach podstawowych i 596 w specjalnościach szczegółowych.

Miejsc rezydenckich (czyli finansowanych z Funduszu Pracy) jest łącznie 842, w tym 813 w specjalnościach podstawowych. Najwięcej miejsc szkoleniowych jest na Mazowszu, w Małopolsce oraz na Lubelszczyźnie. Najmniej – w województwie opolskim i lubuskim. Na Podlasiu resort zdrowia w ogóle, ze względu na brak jednostek szkolących, nie wyznaczył miejsc specjalizacyjnych w zakresie m.in. audiologii i foniatrii, chirurgii plastycznej oraz medycyny transportu.