Od 4 kwietnia do 30 czerwca dziewiętnastolatkowie będą otrzymywać wezwania do poddania się kwalifikacji wojskowej. Daty wezwań mogą się pokrywać z terminami egzaminów maturalnych.
W tym roku około 300 tys. osób otrzyma wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Z powodu opóźnień w pracach nad projektem w tej sprawie termin jej ogłoszenia przesunie się o dwa miesiące. Zostanie on ogłoszony w marcu, a nie jak zwykle w styczniu. To oznacza, że pierwsze kwalifikacje wojskowe odbędą się 4 kwietnia. Ostatnie nawet 30 czerwca.
Projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej w sprawie przeprowadzania kwalifikacji wojskowej w 2011 r. trafił właśnie do konsultacji.
Ma wejść w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Na tej podstawie wzywani do kwalifikacji będą mężczyźni urodzeni w 1992 r. i w latach 1987 – 1991, którzy nie mają jeszcze określonej zdolności do służby wojskowej.
Do kwalifikacji wzywane powinny być też m.in. osoby, które wcześniej zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (uzyskały kat. B), i te, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się w tym roku ochotniczo do pełnienia służby wojskowej.
Na jak najszybszym wejściu w życie projektowanego rozporządzenia najbardziej zależy samorządom. To one bowiem są odpowiedzialne za zorganizowanie i powołanie komisji lekarskich, które oceniają stan zdrowia poddających się kwalifikacji wojskowej. Wyznaczając daty jej przeprowadzenia, samorządy muszą uwzględnić terminy matur.
Te bowiem mają rozpocząć się 4 maja i trwać do 27 maja. Może się więc okazać, że w przypadku części maturzystów data kwalifikacji i egzaminu się pokryje.
Co więcej, samorządy muszą również uwzględnić terminy dodatkowych egzaminów, które są wyznaczone na 6 – 21 czerwca. To oznacza, że jedynym miesiącem, w którym przeprowadzenie kwalifikacji nie będzie kolidowało z maturami, jest kwiecień.