Przedstawiciele przedsiębiorców są przekonani, że ich pozytywne podejście do długoterminowych nieobecności w pracy owocuje zaufaniem i zaangażowaniem pracowników w pełnienie obowiązków służbowych.

– Zachęcamy pracowników do korzystania z długiego wypoczynku. Tradycją jest, iż sierpień jest miesiącem urlopowym, i pracownicy w dużej mierze wtedy właśnie korzystają z urlopów, w tym często miesięcznych – mówi Elżbieta Rosiak dyrektor departamentu relacji pracowniczych i komunikacji w Pekao.

Aby zapewnić klientom odpowiedni poziom usług, w każdej jednostce organizacyjnej plan urlopów jest przygotowywany na początku roku.

– Pracownicy rezygnują z krótkich urlopów w ciągu roku, żeby w lecie skorzystać z długiego wypoczynku i odbyć daleką podróż – mówi Elżbieta Wypyska, dyrektor HR firmy doradczej Arcadis.

O ile pracownicy chętnie korzystają z długich urlopów wypoczynkowych, o tyle urlopy bezpłatne to margines ich zainteresowania.

– U nas większość ludzi nie ma nawet 28 lat, dlatego urlopy np. wychowawcze to rzadkość – mówi Agnieszka Basińska z JTI Polska.

Także w innych firmach niewielu jest pracowników zgłaszających potrzebę skorzystania z długiego, bezpłatnego urlopu.

– W każdym takim przypadku staramy się udzielić zgody, bowiem z reguły powody, dla których pracownik decyduje się urlop bezpłatny, są natury osobistej – mówi Sylwia Słotwińska-Karaś z firmy doradczej Deloitte.

Pracodawcy starają się także popularyzować możliwości wynikające z przepisów prawa pracy ułatwiające łączenie opieki nad dzieckiem z obowiązkami pracowniczymi. Pracownicy na własny wniosek mogą w okresie urlopu wychowawczego obniżyć wymiar czasu pracy lub dostosować godziny pracy do indywidualnych potrzeb.

– Zachęcamy także do korzystania z urlopów tacierzyńskich. To wciąż nowe i niebyt popularne rozwiązanie – mówi Elżbieta Rosiak z Pekao.