Tylko do końca lutego uczelnie, samorządy czy organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o pieniądze m.in. na szkolenia dla nauczycieli, uczniów i studentów.
Trwa nabór wniosków o dotacje z programu Edukacja rozwojowa 2011. Dzięki udziałowi w nim na dofinansowanie mogą liczyć takie np. projekty szkoleń, których uczestnicy dowiedzą się o wzajemnych zależnościach gospodarczych między krajami.
– Czyli na przykład to, jak wybór produktów, które kupujemy w sklepach, wpływa na rynek pracy w innych krajach – mówi Paulina Bąk, koordynator projektu Edukacja rozwojowa 2010 w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.
O pieniądze mogą starać się uczelnie, instytuty badawcze, placówki Polskiej Akademii Nauk (PAN), organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. W tym roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) przeznaczyło na realizację programu 1,3 mln zł. Będzie on realizowany we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej (MEN) i Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).
W ubiegłym roku dzięki udziałowi w tym programie Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy otrzymała 114 tys. zł.
Wnioski można składać do 28 lutego do MSZ. Należy do nich dołączyć m.in. opis projektu, jego harmonogram i budżet.