Na ponad 100 stronach w przejrzysty sposób przybliżono zasady korzystania ze wszystkich typów świadczeń dostępnych w powszechnym systemie oraz ostatnie w nim zmiany, np. dotyczące wydawania europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) potrzebnej przy leczeniu za granicą czy dopłat do pobytu w sanatorium. Z informatora dowiemy się też, czego oczekiwać od lekarza rodzinnego – na jakie badania może dać nam skierowanie. Vademecum dla pacjentów jest dostępne na internetowych stronach funduszu.