Od marca firmy nie otrzymają dopłat do pensji niepełnosprawnych emerytów. Pomoc na zatrudnienie lekko i umiarkowanie niepełnosprawnych będzie niższa. Pracodawcy zapowiadają rezygnację ze statusu zakładu pracy chronionej.
W ubiegłym roku średnie zatrudnienie osób niepełnosprawnych w zakładach pracy chronionej (ZPChr) było najwyższe od siedmiu lat i wyniosło 198 tys. osób. W tym roku ZPChr przygotowują się jednak do zwolnień. Od marca stracą bowiem dofinansowania do wynagrodzeń pracujących osób lekko lub umiarkowanie niepełnosprawnych, które mają prawo do emerytury. Z kolei już od stycznia wiele zakładów straciło dotychczasowe ulgi podatkowe. Pracodawcy zapowiadają, że z powodu tych zmian będą rezygnować ze statusu ZPChr i przechodzić na otwarty rynek pracy.
– Mamy bardzo dużo takich sygnałów od przedsiębiorców z całej Polski. Również firma, którą prowadzę, rozważa rezygnację ze statusu pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej – mówi Jan Zając, przewodniczący Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.