Likwidacja Lekarskiego Egzaminu Państwowego (LEP), Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego (LDEP) oraz stażu podyplomowego - co przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - od początku budziła kontrowersje w środowisku lekarzy.

W ubiegłym tygodniu podkomisja zdrowia przychyliła się do postulatów lekarzy i zaproponowała, by studenci medycyny zdawali Lekarski Egzamin Końcowy (LEK), który miałby formę testu i był przeprowadzany centralnie. Po jego zdaniu lekarz uzyskiwałby prawo do wykonywania zawodu. Studenci stomatologii mieliby zdawać Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK). Podkomisja poparła propozycję likwidacji stażu.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz powiedział PAP, że egzamin centralny przeprowadzany w tym samym czasie na wszystkich uczelniach pozwala utrzymać jakość kształcenia. W przypadku lekarzy spoza Unii Europejskiej, którzy chcą leczyć w Polsce - w jego ocenie - stanowi kryterium weryfikujące ich wiedzę. "Bardzo się cieszymy, że głos samorządu lekarskiego przekonał minister zdrowia Ewę Kopacz, że warto utrzymać egzamin na koniec studiów medycznych" - podkreślił.

Dodał, że egzamin końcowy sprawdza wiedzę studentów i "nie pozwala się prześlizgnąć przez system edukacji". Zaznaczył, że w Stanach Zjednoczonych takie testy zdaje się cyklicznie.

Także Grzegorz Napiórkowski ze Stowarzyszenia Młodego Lekarza pozytywnie ocenił odejście od pomysłu likwidacji egzaminu na koniec studiów medycznych. Jego zdaniem centralny egzamin końcowy to najlepsze kryterium kwalifikacji studentów kierunków medycznych na specjalizacje. Napiórkowski uważa, że inne kryterium, np. liczenie średniej ocen studentów, byłoby niesprawiedliwe.

"Jeśli nie byłoby centralnego egzaminu, lepszym rozwiązaniem, niż liczenie średniej ocen, byłoby chyba losowanie" - podkreślił. W jego ocenie ponieważ egzamin w formie testu został przez kilka lat funkcjonowania dopracowany, nie budzi zastrzeżeń lekarzy.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty likwiduje staż podyplomowy. Obecnie medycy prawo do wykonywania zawodu otrzymują po zdaniu LEP-u i LDEP-u i odbyciu stażu podyplomowego.

Nowelizacja przewiduje, że dla lekarzy praktyka zawodowa będzie się rozpoczynała na VI roku studiów, a dla dentystów - na V roku. Nowelizacja zakłada także obowiązkowe złożenie najważniejszych egzaminów końcowych - dla kierunku lekarskiego już na V roku studiów, a lekarsko-dentystycznego na IV.