NIK zapowiada kontrolę w szpitalach psychiatrycznych. Wciąż dochodzi tam do łamania praw pacjentów. Jest to też spowodowane tym, że zamiast 50 rzeczników, którzy mają dbać o ich interesy, udało się powołać 26.
Paweł Biedziak, rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli (NIK), zapowiada, że kontrole w szpitalach psychiatrycznych rozpoczną się jeszcze w drugim kwartale tego roku. Skontrolowanych zostanie około 60 placówek – szpitale i specjalistyczne przychodnie.
– Chcemy sprawdzić, jak przestrzegane są prawa ich pacjentów, gdzie najczęściej dochodzi do nieprawidłowości – tłumaczy Paweł Biedziak.