W tegorocznym naborze wniosków zmienią się zasady wypłacania unijnych dotacji na inwestycje w gospodarstwach przejmowanych przez młodych rolników. Kryteria zostaną zaostrzone.

O przyznaniu pomocy zdecyduje liczba punktów uzyskana przez rolnika. Decydujące będzie kryterium wielkości gospodarstwa. W tych województwach, gdzie średnia powierzchnia użytków rolnych jest wyższa od średniej krajowej, pomoc otrzyma rolnik, który ma gospodarstwo co najmniej równe tej ostatniej.

W tych regionach, gdzie średnia powierzchnia gruntów jest niższa od średniej krajowej, dotację otrzyma gospodarstwo o areale co najmniej takim, jak średni w tym województwie. W takim przypadku rolnik dostanie pięć punktów (maksymalna liczba to 16 pkt).

Punktowany będzie także poziom wykształcenia rolników. Maksymalnie pięć punktów otrzyma wniosek rolnika, który ma wykształcenie wyższe rolnicze lub inne niż rolnicze i co najmniej trzyletni staż pracy w rolnictwie albo ukończone kierunkowe studia podyplomowe.

Na decyzję o przyznaniu pomocy będzie miał wpływ także poziom bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo. Preferowane będą wnioski rolników z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia w danym województwie.

Tegoroczny nabór wniosków o przyznanie premii dla młodego rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowała na marzec. Wcześniej minister rolnictwa i rozwoju wsi musi wydać rozporządzenie wprowadzające nowe kryteria naboru wniosków dla tego działania.

75 tys. zł wynosi premia dla młodego rolnika