Dzisiaj wchodzi w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz.U. nr 6, poz. 23).

Rozporządzenie m.in. porządkuje kwestie wymogów lokalowych, jakie muszą spełniać budynki szkolne (uznane za budynki użyteczności publicznej).

Pomieszczenia, gdzie przebywają dzieci i są wykonywane zadania dydaktyczne, muszą być tak wyposażone, aby możliwe było stałe przebywanie tam tych samych osób przez minimum 4 godziny na dobę.

Ponadto szkoły powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiające realizację programy nauczania. Te nieodpłatnie zapewnia nauczycielom szkoła.