Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 roku wyniosło 3224,98 zł i wzrosło (w ujęciu realnym) o 1,5 proc. wobec poprzedniego roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) w środowym komunikacie. Natomiast przeciętne wynagrodzenie w IV kw. 2010 r. wyniosło 3438,21 zł, podał także GUS.

W ujęciu kwartalnym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 7,3 proc.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 roku wyniosło 3.224,98 zł i jest to 1,5 proc. więcej rdr.