Do 15 kwietnia 2011 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie kosztów korzystania z tłumacza języka migowego. Na podstawie programu Pitagoras 2007 o pomoc taką mogą ubiegać się szkoły wyższe i policealne.

Z powodu problemów finansowych PFRON w drugiej połowie ubiegłego roku wstrzymał jednak wypłatę środków na ten cel. Niektórzy tłumacze języka migowego świadczyli swoje usługi bezpłatnie. Do tej pory nie dostali za to wynagrodzenia.

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do oddziału PFRON właściwego terytorialnie dla siedziby uczelni lub szkoły. Jego wzór jest dostępny na stronie internetowej funduszu (www.pfron.org.pl).

Maksymalna wysokość dofinansowania usług wynosi 35 zł za jedną godzinę lekcyjną (45 min.).

Jeżeli placówka oświatowa korzysta z usług droższego tłumacza, różnicę w kosztach usługi musi pokryć sama.