Rząd planuje ograniczyć o 20 proc. wysokość uposażenia wypłaconego funkcjonariuszom i żołnierzom w czasie choroby. Dodatkowo wypłacana im nagroda roczna będzie zmniejszana proporcjonalnie do czasu przebywania na zwolnieniach lekarskich. Obniżka ta nie będzie jednak miała wpływu na wysokość emerytury (z wyjątkiem funkcjonariuszy Służby Celnej), bowiem te świadczenia są ustalane na podstawie ostatniego uposażenia. Rząd jednocześnie obiecuje, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mają być przeznaczone w całości na fundusz nagród i zapomóg dla osób wykonujących pracę za chorych. Zmiany te zakłada projekt założeń do ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.

– Nie zgodzimy się na to, żeby policjant, który zachorował z powodu pełnienia służby w czasie skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, był karany obniżeniem wysokości uposażenia. Jak pokazują badania funkcjonariusze chorują, bo są przemęczeni, stresem związanym z wykonywaniem służby, zbytnim obciążeniem bez odpowiedniego wsparcia technicznego. Obecnie w policji jest ponad 5 tys. wakatów – mówi Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Jednocześnie podkreśla, że założenia do projektu ustawy wprowadzają zupełnie kuriozalny sposób karania chorych funkcjonariuszy.

– Trudno zrozumieć, dlaczego policjant, który chorował, dodatkowo ma być karany obniżeniem wysokości nagrody rocznej. Będziemy się domagać od rządu wykreślenia tego dyskryminującego zapisu – dodaje Andrzej Szary.

Jak podkreślają związkowcy, jeżeli rząd nie zmieni podejścia do zwolnień lekarskich funkcjonariuszy, to ci nie zgodzą się na rozmowy o reformie systemu emerytalnego służb mundurowych.

– Nie może być tak, że z jednej strony mamy rozmawiać o poważnych zmianach systemowych dla nowo wstępujacych do służby policjantów, a z drugiej godzić się na obniżanie wysokości uposażenia – dodaje Andrzej Szary.

Związkowy uważają, że zamiast obniżania wysokości uposażenia w czasie choroby, należy zwiększyć kontrolę takich zwolnień. Lekarze orzecznicy MWSiA powinni sprawdzać, czy funkcjonariusz naprawdę jest chory. Wśród nich najczęściej chorują pogranicznicy, funkcjonariusze CBA oraz BOR.

16 tys. z 97 tys. funkcjonariuszy policji przebywa co miesiąc na zwolnieniach