W tym roku samorządy nie muszą dokładnie rozliczać się z tego jak zapewniają średnie płace nauczycielom. Wystarczy, że je gwarantują. Zmieni się to w następnym roku. W 2012 roku będą musiały w sprawozdaniu wykazać, ile pieniędzy wydały na poszczególne składniki ich pensji. Będą tam zamieszczać m.in. wydatki poniesione na pensje zasadnicze i poszczególne dodatki. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 6, poz. 35). Trafił on do konsultacji.

Wszystkie samorządy co roku do 10 lutego muszą opracować sprawozdanie z zapewniania średnich płac pedagogom. Następnie do 17 lutego mają obowiązek przesłać je związkom zawodowym, dyrektorom szkół i regionalnym izbom obrachunkowym.

Ponadto w nowelizacji rozprowadzenia doprecyzowano, że dane zawarte w formie elektronicznej sprawozdania muszą być zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu przekazanym w wersji papierowej. A wzór wersji elektronicznej będzie dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.