Projekty, poza nielicznymi wyjątkami, zostały praktycznie przyjęte bez poprawek. A jeżeli takie były, to poza projektem ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nie dotyczyły najważniejszych kwestii. Jak mówi Beata Małecka-Libera, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji zdrowia, już na najbliższym posiedzeniu Sejmu (czyli 23 – 25 lutego) może odbyć się ich II czytanie.

– Część z nich wejdzie w życie jeszcze w tym roku. Jednak te najważniejsze, jak m. in. zmiany w nauczaniu lekarzy, dopiero rok później – dodaje.

Na łamach „DGP” już dzisiaj przedstawiamy najważniejsze zmiany jakie czekają szpitale, samorządy i pacjentów.

Szybciej o odszkodowanie

Projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta da leczonej osobie możliwość uzyskania odszkodowania lub zadośćuczynienia bez konieczności występowania na drogę sądową. O tym, czy doszło do tzw. niepożądanego zdarzenia medycznego, będą decydować specjalne wojewódzkie komisje. Nie będą ustalać wysokości odszkodowania. Tę zaproponuje ubezpieczyciel.

Ma to spowodować, że sprawy pacjentów dochodzących roszczeń będą załatwiane w ciągu 7 miesięcy. Obecnie występując na drogę sądową, trzeba liczyć się z tym, że sprawa trwa nawet kilka lat. Ze skróconej ścieżki będą mogły jednak skorzystać tylko te osoby, które doznały szkód w związku z opieką szpitalną. Ustawa wejdzie w życie od stycznia 2012 r.

Lekarze z egzaminem

Rządowi nie udało się natomiast w 100 proc. przekonać posłów podkomisji do swojej koncepcji zmiany systemu kształcenia przyszłych medyków.

W projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty resort zdrowia proponował zmianę programu nauczania na studiach. Ostatni rok nauki na kierunkach lekarskich miałby być poświęcony wyłącznie zdobywaniu umiejętności praktycznych. Tym samym zlikwidowany zostałby staż podyplomowy, który przyszli lekarze i dentyści obecnie odbywają po zakończeniu nauki. Rząd proponował również całkowitą likwidację lekarskiego i lekarsko-dentystycznego egzaminu państwowego.

Posłowie do projektu zgłosili około 20 poprawek. Jedna z nich, zaakceptowana przez podkomisję, przewiduje, że zmiany w kształceniu lekarzy nie wejdą w życie od tego roku, ale dopiero od października 2012 roku.

Poza tym dodano cały nowy rozdział dotyczący wprowadzenia lekarskiego egzaminu końcowego. Lekarze i dentyści będą go zdawać na ostatnim roku studiów, a jego wynik zdecyduje o szansach na naukę specjalizacji w ramach tzw. etatów rezydenckich.