O tym, czy osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS, decyduje faktyczne jej prowadzenie, a nie tylko posiadanie uprawnień do jej wykonywania.
Przedsiębiorca zakładający firmę będzie musiał opłacać za siebie składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne w okresie od dnia rozpoczęcia do dnia zaprzestania wykonywania tej działalności. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.
Osoba, która uzyskała wpis do ewidencji działalności gospodarczej i jako datę rozpoczęcia prowadzenia działalności podała np. 4 lutego, ale faktycznie rozpoczęła działalność dopiero 14 lutego, będzie podlegać ubezpieczeniom od 14 lutego. Ważna jest data faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności, a nie tylko posiadanie uprawnień do jej prowadzenia.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Od jakiej podstawy naliczać składki

Wpłat na Fundusz Pracy

Dokumentów zgłoszeniowych do ZUS

Składek i potrzebnych dokumenty

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak nowa firma rozlicza się z ZUS.