Nowe zasady ustalania wysokości emerytur będą dotyczyć tylko osób, które zrezygnują z emerytury na rzecz pracy u dotychczasowego pracodawcy.
Wczoraj do Sejmu trafił prezydencki projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jak wcześniej informowaliśmy, nowelizacja, wbrew wcześniejszym zapewnieniom Kancelarii Prezydenta, nie umożliwi jednak łączenia pracy z pobieraniem emerytury bez konieczności zwalniania się z pracy u dotychczasowego pracodawcy choćby nawet na jeden dzień. To oznacza, że nadal będzie obowiązywać art. 6 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 257, poz. 1726). Ten bowiem przewiduje, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta, jeżeli ten nie rozwiąże stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
Prezydent proponuje, aby osoby, które skorzystały z przepisów obowiązujących do końca 2010 r. umożliwiających im łączenie pracy z pobieraniem emerytury bez konieczności wypowiadania umowy, mogły kontynuować pracę, zawieszając emeryturę.