Przychodnia, szpital czy gabinet lekarski mają obowiązek prowadzić, przechowywać i udostępniać pacjentowi dokumentację medyczną. Za wykonanie jej odpisów mogą żądać opłat.

1 Złóż wniosek do kierownika szpitala lub przychodni

Każdy zakład opieki zdrowotnej ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną osób, które korzystają tam ze świadczeń zdrowotnych. Informacje w niej zawarte muszą być odpowiednio przechowywane i chronione. Każdy pacjent ma prawo dostępu do własnej dokumentacji medycznej. Twierdzenie świadczeniodawcy, że jest ona jego własnością i nie ma obowiązku jej udostępniania, jest kwalifikowane jako łamanie praw pacjenta. O dostęp do dokumentacji medycznej pacjent występuje (najlepiej na piśmie) do lekarza prowadzącego lub kierownika zakładu. Ten ją przekazuje bez zbędnej zwłoki. W przypadku gdy nie jest to możliwe, świadczeniodawca musi to uzasadnić w formie pisemnej. Wymaga to również podania konkretnej przyczyny.