Zagraniczne urzędy pracy państw UE nie zawsze sprawnie wypłacają Polakom zasiłki dla bezrobotnych, mimo że im się one należą. W takiej sytuacji powinni oni jak najszybciej skontaktować się z zagranicznym, a nie polskim urzędem.
Nasz obywatel, który uzyskał zasiłek dla bezrobotnych w państwie członkowskim UE, np. w Irlandii, po przyjeździe do Polski musi zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w powiatowym urzędzie pracy. Pod tym warunkiem pobiera zagraniczne świadczenie. Bezrobotny powinien to zrobić w ciągu siedmiu dni od dnia przyjazdu do Polski. Przy rejestracji przekazuje urzędnikowi dokument (PD U1) wydany przez zagraniczny urząd, z którego wynika, że jego zasiłek będzie transferowany.
Urząd pracy przekazuje ten dokument do wojewódzkiego urzędu pracy. Z kolei ten informuje zagraniczny urząd o tym, od kiedy bezrobotny jest zarejestrowany jako poszukujący pracy.