Osoby, którym ZUS przydzielił OFE, powinny sprawdzić, czy w liście, który dostaną z funduszu i zakładu, są ich poprawne dane. Zapewnia to sprawne przelewy pieniędzy na emeryturę.
ZUS przeprowadził wczoraj losowanie i przydzielił do OFE prawie 212 tys. klientów. Trafili oni do OFE Aegon, Allianz Polska, Amplico, Axa, Generali i Pocztylion. To fundusze, które nieźle sobie radzą i zarządzają mniej niż 10 proc. aktywów wszystkich OFE. Losowane są te osoby, które mimo konieczności wyboru OFE same go nie dokonały. Dotyczy to wszystkich urodzonych w 1969 r. lub później, którzy podjęli pracę lub rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.
Wylosowane osoby mogą się spodziewać, że ZUS i OFE zawiadomią je o tym, gdzie trafiły. OFE wzywa też w liście nowego członka do wskazania osób uprawnionych do wypłaty środków z jego konta w razie śmierci i złożenia oświadczenia o stosunkach majątkowych między nim a małżonkiem. Odpowiedź na to wezwanie i dokładne sprawdzenie danych identyfikacyjnych przesłanych przez OFE daje klientowi gwarancję maksymalnego uproszczenia procedur dotyczących wypłaty pieniędzy na wypadek jego śmierci i usprawnia (w przypadku niezgodności w danych) przekazywanie kolejnych składek emerytalnych przez ZUS.