Zgodnie z wchodzącą dzisiaj w życie nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z 22 grudnia 2010 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz.U. z 2010 r., nr 252, poz. 1698) ceny za pobyt w uzdrowiskach wzrosną o około 5 proc. Jest to związane ze wzrostem cen żywności i energii.

Według nowych reguł do końca kwietnia (czyli w tzw. I sezonie rozliczeniowym, który trwa od 1 października do 30 kwietnia) za dzień pobytu np. w pokoju jednoosobowym z łazienką kuracjusz zapłaci 26,50 zł (czyli o złotówkę więcej niż do tej pory). Natomiast za pobyt w jednoosobowym pokoju, ale bez łazienki – 20 zł (wcześniej 19 zł). Najtaniej w tym okresie wypada pobyt w pokoju wieloosobowym bez łazienki. W takim przypadku doba kosztuje 8,50 zł.

Wyższe stawki za pobyty w uzdrowisku obowiązują w tzw. II sezonie rozliczeniowym, czyli od 1 maja do 30 września. Analogicznie za pokój jednoosobowy z łazienką opłata wynosi 33 zł, a bez łazienki – 30 zł. Doba w pokoju wieloosobowym bez łazienki to koszt 9,50 zł.

Zgodnie z nowelizacją osoby, które będą przebywać na leczeniu w uzdrowisku w momencie zmiany wysokości pobieranych opłat, zapłacą za swój pobyt według stawek obowiązujących na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów. To oznacza, że wyższe stawki obejmą te osoby, które dopiero zamierzają wyjechać do uzdrowisk.

Opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie nie są pobierane od osób skierowanych na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym. Muszą jednak zapłacić za dojazd na miejsce kuracji. Jedynie osobom z dysfunkcją narządu ruchu, które nie mogą skorzystać z transportu publicznego (pociągu, autobusu), przysługuje bezpłatny przejazd do szpitala uzdrowiskowego (lub sanatorium) karetką pogotowia. Taka konieczność musi być jednak potwierdzona przez lekarza.