Posłowie zdecydują, czy prywatne kluby malucha będą musiały w ciągu 3 lat dostosować się do wymogów lokalowych i opiekuńczo-edukacyjnych przewidzianych w ustawie żłobkowej. Wprowadzona zostanie również poprawka umożliwiająca gminom łączenie żłobków i klubów dziecięcych w zespoły.
Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejmu posłowie zajmą się poprawkami do ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, które uchwalił Senat. Głosowanie nad nimi odbędzie się w piątek, a następnie ustawa zostanie przekazana do podpisu prezydenta.
Jedna z najważniejszych poprawek, którą wprowadzili senatorowie, ma przyspieszyć wejście w życie nowych przepisów. Nastąpi to już miesiąc po publikacji w Dzienniku Ustaw. Jeszcze wcześniej, bo w tym samym dniu co ogłoszenie ustawy, zaczną obowiązywać jej art. 59 i 60, które umożliwią uruchomienie resortowego programu Maluch, przewidującego dofinansowanie dla gmin na zakładanie żłobków i klubów dziecięcych oraz wyposażanie lokali dla dziennych opiekunów. Do dyspozycji gmin jest w tym roku 40 mln zł.
Posłowie zadecydują też o tym, czy prywatne kluby dla małych dzieci, które działają na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, będą musiały się dostosować do wymogów ustawy żłobkowej.
– Będę rekomendować posłom, aby odrzucili tę poprawkę, biorąc pod uwagę, że działalność polegająca na opiece nad małymi dziećmi ma szczególny charakter i powinny ją obowiązywać jednolite standardy – mówi Ewa Drozd, poseł PO, przewodnicząca podkomisji, która zajmowała się projektem.
Dodaje, że ta kwestia była już dyskutowana podczas obrad podkomisji, przyjęte wówczas rozwiązanie pozytywnie oceniał też Marek Michalak, rzecznik praw dziecka.
Poparcie powinna uzyskać z kolei poprawka umożliwiająca gminom łączenie żłobków i klubów dziecięcych w zespoły. Pozwoli to ograniczyć koszty administracyjne związane z działalnością tych placówek.
Ponadto senatorowie chcą, aby rząd monitorował i składał co roku sprawozdanie z funkcjonowania ustawy.