"Wyrażamy poparcie dla wszystkich działań, które mogą pomóc studentom w pełniejszym korzystaniu ze swoich praw. Mamy nadzieję, że czekająca na głosowanie w Sejmie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym zostanie poparta przez parlamentarzystów" - czytamy w apelu wystosowanym przez Komisję Uczelni Niepublicznych Parlamentu Studentów RP.

"Apel przekażemy Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, by wiedziało, że popieramy nowelizację ustawy i przychylamy się do proponowanych zmian. Zmiany te wyraźnie idą w kierunku wzmacniania roli studentów. Teraz ministerstwo naszą opinię przekaże parlamentarzystom" - powiedział Hubert Zalewski z Parlamentu Studentów RP.

Przedstawiciele Komisji Uczelni Niepublicznych Parlamentu Studentów RP nie podzielają stanowiska części rektorów uczelni niepublicznych, którzy wyrazili krytykę wobec zmian proponowanych w ustawie.

"Lewiatan": nowelizacja prowadzi do monopolu szkół publicznych

W styczniu przedstawiciele uczelni prywatnych zgromadzonych wokół Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Edukacji "Lewiatan" przekonywali, że nowelizacja prowadzi do monopolu szkół publicznych. Może też - ich zdaniem - skutkować upadkiem szkół niepublicznych, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach.

Krytyce poddali m.in. zapisy ograniczające zjawisko tzw. wieloetatowości. Zgodnie z zapisami zawartymi w rządowym projekcie nowelizacji, aby pracować na drugim etacie, wykładowca publicznej uczelni będzie musiał uzyskać zgodę rektora. Obok swojej pracy na państwowej uczelni, wykładowca będzie mógł zatrudnić się tylko "u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą".

"Nie podzielamy krytyki części rektorów uczelni niepublicznych dotyczącej ograniczenia wieloetatowości na uczelniach wyższych" - zaznaczają twórcy apelu. Jak przekonują, dla wszystkich osób ze środowiska akademickiego priorytetem powinna być najwyższa jakość nauczania. Jednym z jej czynników jest zapewnienie prowadzenia zajęć przez najwyższej klasy specjalistów dydaktycznych.