Osoby pozostające bez pracy oraz pracownicy mogą zmienić zawód lub podwyższyć kwalifikacje, korzystając ze szkoleń dofinansowanych przez Unię Europejską. Grupą preferowaną w unijnych projektach szkoleniowych są starsi pracownicy.
1 Skorzystaj ze szkoleń dla osób niepracujących
Osoby pozostające bez pracy mogą korzystać z unijnych szkoleń umożliwiających im zmianę zawodu, uzupełnienie lub podniesienie kwalifikacji. Na rynku są dostępne np. kursy przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie, a także kursy językowe czy komputerowe. Ich uczestnicy nie muszą mieć statusu osoby bezrobotnej. Muszą natomiast być w wieku aktywności zawodowej, co w przypadku unijnych szkoleń oznacza wiek od 15 do 64 lat. W szkoleniach nie mogą uczestniczyć studenci studiów dziennych, rolnicy i ich domownicy, a także osoby prowadzące działalność gospodarczą. Szkolenia są bezpłatne. Za udział w nich przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości do 4 zł za godzinę uczestnictwa w zajęciach. Kwota jest pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Podczas udziału w kursie przysługuje także zwrot kosztów za opiekę nad dzieckiem do lat 7 oraz nad osobą zależną. Po ukończeniu szkolenia jego uczestnik otrzymuje dokument, np. świadectwo, dyplom lub zaświadczenie wystawiane przez wykonawcę szkolenia, który potwierdza zdobycie przez niego kwalifikacji lub umiejętności zawodowych. Oferta szkoleń jest dostępna na stronach internetowych urzędów marszałkowskich i wojewódzkich urzędów pracy.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na zmianę zawodu za pieniądze z Unii Europejskiej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pozostałe porady:
2 Poproś firmę, żeby wysłała cię na szkolenie
3 Zgłoś się na kurs z własnej inicjatywy
4 Jesteś szefem, masz prawo do szkoleń
5 Uzupełnij kwalifikacje za środki Leadera
6 Skorzystaj z oferty dla osób 45+