Pracownicy urzędu miasta Warszawy mogą odbierać dzień wolny za Nowy Rok, który w tym roku wypadł w sobotę. Dzieje się tak, mimo że obowiązują już przepisy, zgodnie z którymi pracodawca nie musi oddawać pracownikom wolnego w innym terminie, jeśli któreś ze świąt wypadnie w dzień wolny dla pracownika z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy (najczęściej jest to sobota).

– Urzędnicy otrzymają wolne w zamian za 1 stycznia 2011 r., bo tak stanowił obowiązujący wtedy regulamin pracy – mówi Jarosław Jóźwiak, zastępca dyrektora gabinetu prezydenta Warszawy.

Podobnie może być w innych firmach, jeśli pracodawcy nie zdążyli w ubiegłym roku zmienić regulaminu. A to jest prawdopodobne, bo przepisy uchwalono pod koniec roku, a zmiany w regulaminach trzeba uzgodnić ze związkami zawodowymi. Pracownicy mogą więc sprawdzić w swojej firmie, czy w regulaminie były lub wciąż są przepisy o oddawaniu dni wolnych.

– Pracodawcy wpisują przepisy kodeksu pracy do regulaminu, nie zdając sobie sprawy, jakie ma to konsekwencje, zwłaszcza w przypadku zmiany przepisów – tłumaczy Bartłomiej Raczkowski, radca prawny z kancelarii Raczkowski i Wspólnicy.

Wyjaśnia, że jeśli pracodawca chce usunąć z regulaminu przepisy o oddawaniu dni wolnych, powinien złożyć pracownikom wypowiedzenia zmieniające, bo ta zmiana jest niekorzystna dla podwładnych (może mieć wpływ na wysokość ich wynagrodzenia). Inaczej naraża się na zarzut nieudzielenia pracownikowi odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy.

– Firma może bronić się, przyjmując interpretację, że przepisy o oddawaniu dni wolnych zawarte w regulaminie mają jedynie charakter informacyjny i po prostu należy je uaktualnić po zmianie kodeksu pracy – dodaje Bartłomiej Raczkowski.

Takie postępowanie jest ryzykowne, ale niepozbawione podstaw prawnych.

– Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego wynika, że przepisy układów zbiorowych pracy przepisane z kodeksu pracy są nieważne – mówi Arkadiusz Sobczyk, radca prawny z Kancelarii Sobczyk i Współpracownicy.

Podkreśla, że postanowienie w regulaminie o oddawaniu dni wolnych może być traktowane jako odzwierciedlenie przepisów kodeksu pracy (już nieobowiązujących). Pracodawcy nie mogli pozbawić pracowników takich uprawnień, więc wpisali je informacyjnie do regulaminu.

– Pracodawcy mogą też powoływać się na ugruntowany pogląd, że regulamin ma charakter porządkowy, a jego zmiana nie wymaga wypowiedzeń zmieniających – mówi Arkadiusz Sobczyk.