Okresy wypowiedzenia uregulowane zostały w kodeksie pracy w sposób zróżnicowany dla poszczególnych rodzajów umów o pracę.

Największe znaczenie w praktyce ma wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony unormowane w art. 36 par. 1 k.p. Według tego przepisu okres wypowiedzenia umowy o pracę jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

● dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,

● jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy,

● trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

Wskazania ustawowych okresów wypowiedzenia

Skrócenia okresów wypowiedzenia za zgodą obu stron

Jednostronnej decyzji przełożonego

Możliwości uzyskania odszkodowania

Przedawnienia roszczeń pracowniczych

Dopuszczalności wydłużenia okresu wypowiedzenia

Wydłużenia okresu wypowiedzenia w czasie jego trwania

Wysokości odszkodowania w związku z wadliwym rozwiązaniem umowy

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Pracownik nie może samodzielnie skrócić okresu wypowiedzenia.