Firma nie będzie musiała kierować pracownika na wstępne badania lekarskie, jeśli zatrudni go ponownie w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę.
Już w marcu tego roku mogą się zmienić zasady wydawania świadectw pracy i kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie. Tak wynika z ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, którą wczoraj przyjął Senat. Jeżeli podpisze ją prezydent, wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Te zmiany są korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, bo ograniczą biurokratyczne obowiązki, jakie mają spełniać obie strony stosunku pracy.
– Przewidują, że pracodawca nie będzie musiał kierować pracownika na wstępne badania lekarskie, jeśli zatrudni go ponownie w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę – tłumaczy Mieczysław Augustyn, przewodniczący senackiej komisji rodziny i polityki społecznej.
Obecnie badaniom wstępnym nie podlegają wyłącznie osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej. Jeżeli między okresami zatrudnienia na podstawie kolejnych umów wystąpiła choćby jednodniowa przerwa, konieczne jest ich przeprowadzenie.
Zmienią się też zasady wydawania świadectw pracy. Jeżeli pracownik sam nie zażąda świadectwa po upływie kolejnych umów łączących go z pracodawcą, firma będzie musiała wydać je raz na dwa lata. Ten przepis będzie jednak dotyczył tylko zatrudnienia na podstawie umowy na okres próbny, na czas określony oraz na czas wykonania określonej pracy.